Kementerian Pendidikan perkenal Bantuan Kewangan Asasi RM3,920 setahun

Kementerian Pendidikan perkenal Bantuan Kewangan Asasi RM3,920 setahun

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang memperkenalkan Bantuan Kewangan Asasi bagi membantu mereka yang memerlukan.

Pelajar yang berkelayakan akan menerima bantuan kewangan sebanyak RM3,920 setahun atau sepanjang tempoh pengajian.

Kadar Bantuan:

Berikut adalah kadar bantuan yang akan diberikan:

–         Elaun Wang Saku: RM2,500/setahun.

–         Yuran Pengajian dan Yuran Penginapan: RM1,420/setahun.

–         Tambang penerbangan sekali: (pergi dan balik untuk pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan atau sebaliknya).

Syarat Kelayakan:

Berikut adalah syarat-syarat kelayakan untuk memohon:

  1. Pemohon mestilah seorang warganegara Malaysia.
  2. Pemohon mestilah tergolong dalam kumpulan B40 dan M40 pada tahun semasa.
  3. Pemohon mestilah mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam.
  4. Pemohon mestilah seorang pelajar yang telah mendaftar mengikuti kursus dengan menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya.
  5. Kursus pengajian telah diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi.

Cara Permohonan:

Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon:

Langkah 1: Layari laman sesawang Portal Rasmi Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan, KPM.

Langkah 2: Lengkapkan maklumat yang diperlukan.

Langkah 3: Lampirkan dokumen sokongan yang diperlukan.

Langkah 4: Hantar permohonan melalui Pejabat Pendaftar Universiti Awam (UA) masing-masing dan tidak boleh dikemukakan terus kepada pihak KPM.

Dokumen Sokongan:

Berikut adalah dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan:

–         1 Salinan Surat Tawaran.

–         1 Salinan Surat Setuju Terima Tawaran.

–         3 Borang perjanjian.

–         1 Borang penyata kewangan penjamin.

–         1 Panduan mengisi borang perjanjian.

Maklumat Lanjut:

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang portal Portal Rasmi Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan, KPM.